Viewing File: VXR_MatchProperties_1995-10-05.zip


NameLocationTypeDate
VXR_MatchProperties_1995-10-05.zip/pub/os2/dev/proglang/rexxapplication/zip  5.76 KB2022-12-05 00:00:00
Description:
Match Properties Macro for VX-REXX 2.1c (1995-10-05)

Long Description:
Match properties external macro for VX-Rexx. Match Properties External Macro for VX-Rexx 2.1c. Freeware. (mtchprps.zip)

Program Contact:
Adam Van de Berghe

Upload Date:
2022-12-05 00:00:00
Archive Date:
2022-12-06 05:27:33


Runs on:
OS/2 Warp 3 or later


Requires:
VX-REXX
Download VXR_MatchProperties_1995-10-05.zip via HTTP

Go back