Viewing File: XGAWin_2-10.zip


NameLocationTypeDate
XGAWin_2-10.zip/pub/windows/drivers/videoapplication/zip  458.22 KB2023-06-08 00:00:00
Description:
XGA Windows Video Driver 2.10 (1993-07-22)

Long Description:
XGA-2 Windows/WINOS2 full screen drivers version 2.1. (xgawin21.zip)


Upload Date:
2023-06-08 00:00:00
Archive Date:
2023-06-09 05:27:06


Runs on:
Win16 / Win-OS2


Download XGAWin_2-10.zip via HTTP

Go back